ช็อคโลก

ช็อคโล ทำเอาฮือฮ…

ฟีฟ่า ทำการแบน

ฟีฟ่า กระทำแบน ม…